Montroeul Au Bois


 • 53 km

  Distance

 • 29 m

  Min height

 • 98 m

  Max height

 • 68 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Deze morgen afgesproken met een 6 tal steenbakkers om rond de klok van 8u te vertrekken ginder ter plaatse. Bij aankomst samen met Yoerik bleek de typische Waalse sfeer daar al te hangen... Geleidelijk aan kwam iedereen toe en tegen 10 na 8 konden we vertrekken. Starten dwars door paardestallen, waar komt ge da nog tegen? Nergens zeker? Verder op de tocht bleek dat je hier alles kon tegenkomen: lang gras, boereslagen, kasseien, grindwegen, boswegels, klimmekes, korte hevige afdalingen,...Aan de splitsing van de 53 en de 45 kozen we met z'n vieren voor de 53 en de andere drie kozen voor de 45. Yoerik had lang stilgelegen, Siegfried had problemen  met den bike en Steven wou genieten van een frisse pint bij dit schitterend weer. Wat we tot dan toe gehad hadden was echt een mengeling van alles, maar vooral de schitterend klim (zie foto's) was iets om te onthouden. Het was eentje dat beet... Anders enkele mooie stukken waar het vlammen werd. Het belangrijkste was dat het schoon weer was en dat we samen met wat vrienden op weg waren. Andy, Bert, Rolling Stone en ikzelf kozen voor de 53 km. Na deze splitsing werd de gashendel opengedraaid en gingen we er vol tegenaan. Eén iemand gehad die enkele keren haasje over speelde en uiteindelijk helemaal kraakte net voor de laatste bevoorrading... Op de laatste klim van de dag vloog Andy mij letterlijk voorbij, maar hij had duidelijk de klim onderschat... Blijkbaar stonden er daar al veel te voet, maar dat zullen de meeste van de gezinstocht geweest zijn. Schitterend einde. Achteraf nog genoten van een frisse pint in het zonnetje!Wat moet ne mens nog meer hebben op ne zondagmorgen?Deze streek is een uitmuntende streek om te komen biken, maar jammergenoeg niet echt gekend bij ons. Zeker in de gaten te houden deze coté...


 This morning agreed a six lots brick makers to leave around the clock from 8 am over there on the spot. Upon arrival, along with Yoerik showed the typical Walloon atmosphere already hanging there ... Gradually everyone came, and at 10 after 8 we could leave. Starting right through stables, where do you come da back? Nowhere sure? Also on the trip showed that you could encounter everything here: tall grass, farmers succeed, cobblestone, gravel roads, boswegels climb mekes, short intense descents ... At the junction of the 53 and the 45 we chose four of the 53 and the other three chose the 45. Yoerik had long halted, Siegfried had problems with the bike and Steven wanted to enjoy a cold beer in this beautiful weather. What we had was really a mixture of everything, but especially the stunning climb (see photos) was something to remember had until then. It was one bite ... Unlike some fine pieces where the fire was. The important thing was that it was clean and that we were on the road together with some friends. Andy Bert, Rolling Stone and I opted for the 53 km. After the split, the throttle was turned up and we went right into it. One person had to leapfrog played a few times and eventually completely cracked just before the last supply ... Andy literally flew me over, but he had clearly underestimated the climb on the last climb of the day ... Apparently there were a lot there on foot, but that will have been most of the family trip. Superb finish. Afterwards enjoyed a cold beer in the sun! What ne man have even more ne Sunday? This region is an excellent area to get biking, but unfortunately not really know us. Definitely keep an eye on this coté ...

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page