20090815 2 Z práce 17


 • 31.2 km

  Distance

 • 136 m

  Min height

 • 504 m

  Max height

 • 368 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


15.8.2009 Cestou domov som si dal mierny tréning, no nohy sa mi vôbec netocili. Vliekol som sa ako "neviem kto". Do Sv. Jura som šiel po hlavnej, potom žltou cez Biely kamen a Biely kríž (stretol som Laca Findla, no zabudol som mu zaplatit za preteky, mi nedoplo), po trase KGB tour cez Malý Slavín a cez Kacín, Rázsochy a Líšcie údolie domov. V pláne som síce mal íst podvecer ešte trénovat, ked odíde babka s dedko z návštevy u nás, no radšej si oddýchnem. Snád zajtra...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.42533.html


15.8.2009 On the way home I took a moderate workout, but my legs are not twisted. I dragged as & quot; know who & quot ;. Sv. Jura I went on the main, then yellow over white stones and white cross (I met Laca find, but I forgot to pay him for the race, I nedoplo), the route KGB tour through the Small Slavin and over Kacín, Rázsochy and Fox valley home. The plan, although I still had to go early evening train when coming grandmother with the grandfather of the visit, but prefer to rest. Perhaps tomorrow ...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.42533.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page