Prad - tschengelsberg - vellnair - gomagoi - prad


 • 30.6 km

  Distance

 • 889 m

  Min height

 • 1440 m

  Max height

 • 551 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Uitdagende tocht, met stevige maar niet al te lange klimmen. Prachtige uitzichten naar het dal  Vanaf Prad rustig opwarmen richting Tschengls. Daar begint de langste klim van de route. Gelijkmatig rond de 10-12%. Na een korte afdaling een riviertje oversteken. verder naar beneden naar de asfaltweg. Verder op en af, evenwijdig aan het dal. Afwisselend asfalt en schotterweg. Vlak voor de Stilfser-brucke rechts een wandelpad in. Afstappen en klein stukje lopend afdalen. Bij stilfser-brucke heb je de keus: afdalen over weg naar Prad of (wat wij gedaan hebben) nog een stukje uitdagende klim (12-16%), naar weg Gomagoi-Sulden. Dan wacht de verdiende afdaling naar Prad.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.42505.html


Challenging trek, with firm but not too long climbs. Beautiful views to the valley & nbsp; From Prad quiet warm Tschengls direction. As the longest climb of the route begins. Evenly around 10-12%. After a short descent to cross a river. further down to the asphalt road. Furthermore, up and down, parallel to the valley. Alternating asphalt and schotterweg. Just before the Stilfser-brucke right a path in. Dismount and descend short term. In Stilfser-brucke you have the choice: to descend on the way to or Prad (which we did) a bit challenging climb (12-16%), to off-Gomagoi Solda. Then wait for the deserved descent to Prad.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.42505.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page