Brno - Prehrada - Veverí - Strelice - Modrice


 • 63.5 km

  Distance

 • 199 m

  Min height

 • 460 m

  Max height

 • 261 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Druhá tentokráte jednodenní trasa k prehrade a kolem ní. Taky dále na Strelice a dále zpet do Modric  a centra Brna. Pokud si trasu vezmete ve smeru hodinových rucicek a to z Brna, tak budete mít pred sebou dlouhý a rovinnatý nástup (pokud nepocítáte brdek na cyklostesce u výstavište) a pak skoro vrstevnici kolem Prýglu. Následne si to vyšlapete pres úzkou vrstevnicu naproti Veverí. Pak k Veverí nahoru do kopce. Pod Veverím si to rozmylsíte, zde na hrad a nebo ne. Pokud tam vyjedete, tak se Vám asi budou líbit výhledy a dáte si neco na zub. Pokud však povalíte dále, tak si to dáte ješte pár desítek metru nad hrad po hlavní. Pak pres mostek doleva. Následne následuje (pokud je rozbyt od dešte) težší výjezd (kolem mlýna nahoru). Tam pak chvíli rovne, ale zase doleva nahoru. POZOR pokud pojedete v opacném smeru. Po letošních deštích je to stoupání lesní cestou dost riskantní, neb je pešina doslova rozrytá vodou. Pak jste nahore. Držte se smerem na okruh (mužete si to zkomplikovat a prodloužit odbockou na Žebetín) to Vám umožní dostat se smerem Strelice k dálnici D1 pak pres ní a do již zmínených Strelic. Ve Strelicích na nádraží a pres lávku a hlavní cestu zase nahoru do kopce. Nahore si dejte pozor. Cesta více doleva (polnácka) je ta správná. Jste v lese a pak dále cestou ci necestou furt pryc. Pozor na zmatek mezi zelenou a žlutou znackou. To je pri prejíždení kousek po ceste císlo 15267. Tam se chvilku jakoby budete vracet zpet. Hned však pojedete doprava a zase dlouho mírne v Zeleném Údolí mírne dolu celou dobu až do Želešic. Tam je cukrárna, kde Vás zcela urcite cukr zbaví hladáku. No zbytek už bude asi jen asfalt do nákupního centra Olympia a pak už jste zase v Brne.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.42071.html


The second day ride, this time to the dam and around it. I also continue to Strelice and back to Modric & nbsp; and the city center. If you take the route in a clockwise direction to Brno, you will have a long and planar onset (unless you count the Brdek cyklostesce in the exhibition) and then almost sideways around the Reservoir. Consequently, it can hike through a narrow peers across Wever. Then the VEVERÍ up the hill. Under Veverím it rozmylsíte here at the castle or not. If you go up there, so you probably will enjoy views and give yourself something to eat. However, if you knock down further, so give it a few more tens of meters above the main castle. Then cross the bridge to the left. Consequently, followed (if rozbyt from rain) harder to exit (up around the mill). There, while straight, but turn left up. WARNING: If you go in the opposite direction. After this year's rains it forest road climb quite risky, because it literally plow Pešina water. Then you upstairs. Follow the direction on the circle (you can complicate and prolong turning on Zebetin) that allows you to get Strelice toward the highway D1 through it and then to the aforementioned strelice. In strelice the station and cross the bridge and the main road up the hill again. UPPER careful. Way more to the left (rural road) is the right one. You are in the woods and then on the way or no road all the time gone. Beware of confusion between green and yellow markers. That is when passing down the path number 15267th There is a moment if you will go back. But, he will go to the right and slightly turn long green valley, down slightly all the time until Želešice. There is a pastry shop, where you will certainly get rid of sugar hladáku. Well, the rest will probably only asphalt to the mall Olympia and then you're back in Brno.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.42071.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page