20090807 Cez 3 Chlumy


 • 58.9 km

  Distance

 • 270 m

  Min height

 • 438 m

  Max height

 • 168 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


7.8.2009 Po prejazde Podkrkonošského maratónu som sa rozhodol, že si 2 kopce dám v protismere. Na pretekoch sa idú smerom nadol. Sú plné kamenov o dlžke cez 200m každý. Sú úžasné. Chcel som si ich vychutnat a skúsit, ci ich dám. Tak som si aj vzhladom na názov naplánoval cestu cez 3 Chlumy (Vreštovský, Horický a Mlazovický). Prvý výšlap od Konecchlumí bol malina, padol na 2-2, druhý bol o poznanie strmší, no v rámci rekre-tempa padol na 1-1. :o) Od Horic som tahal po asfalte, lebo mi došlo pitie.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.41918.html


08/07/2009 After crossing Podkrkonošský marathon, I decided to give you two hills in the opposite direction. On race is going down. As the stone is the length over 200 meters each. They are amazing. I wanted them to enjoy and examined for their ladies. So I have also given the name of the planned journey through 3 Chlumy (Vreštovský, Horicky and Mlazovický). The first hike since Konecchlumí was raspberry, fell to 2-2, the second was the knowledge steeper, but within the recruit-rate fell to 1-1. : O) From Horic I pulled the tarmac, because I was drinking.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.41918.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page