20090731 Naskok v Orlických horách - Vrchmezí, Velká Deštná, Kunštátská kaple


 • 45.9 km

  Distance

 • 594 m

  Min height

 • 1113 m

  Max height

 • 519 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


31.7.2009 Tak tento výjazd bol takmer dokonalý. Babka chcela íst do Olešnice v Orlických horách, kam chodievala ako malá na prázdniny, vraj spomínat a tak... Tak som sa chopil príležitosti, kúpil mapu a zistil, že necelých 20km odtial je najvyšší bod, Velká Deštná. Zaciatok bol perný, 4km do kopca, prevýšenie 400m. Najmä preto, že ma dnes obzvlášt bolela lavá noha, vôbec som s nou nedokázal zaberat (na hrebeni sa to zlepšilo). Od Vrchmezí (hreben) to bola viac-menej nuda, lebo to tam mali upravené ako Rakušáci - spevnené lesné cesty, asfaltová cyklotrasa. Došiel som až ku Kunštátské kapli, no odtial som sa nahánal spät, lebo som už bol v casovom sklze. Preto som šiel najmä po cyklotrase, aj ked po cervenej a šutroch by som šiel radšej, no to by som meškal. Na záver bol parádny kilometrový zjazd po poliach, ktorý som musel v úvode vyšlapat, no stálo to za to. Jupííí!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.41900.html


07/31/2009 So this trip was almost perfect. Grandma wants to go to Olešnice in the Eagle Mountains, where she would go to small for the holidays, mentioned only said so ... So I took the opportunity, bought a map and found that less than 20 km from there is the highest point, United Deštná. The beginning was busy, four kilometers uphill, elevation 400m. Especially because me today especially hurt left leg, all I could with her shots (on the ridge it improved). From Vrchmezí (ridge), it was more or less boring, because there were not processed as Austrians - paved forest roads, asphalt bicycle path. I came to the chapel Kunštátská, but there I was running back, because I was already in delays. Therefore, I went mainly along the cycling route, although the red and Sutro would have gone better, but I would be late. Finally, the parade kilometer downhill over the field, which I had in the beginning to pave, but it was worth it. Yippee!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.41900.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page