20090726 Zvicina a prieskum terénu po výchrici


 • 21.6 km

  Distance

 • 393 m

  Min height

 • 664 m

  Max height

 • 271 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


26.7.2009 Druhý den po príchode na Orlí ranc som šiel ceknút, ako vyzerajú lesy. Lebo opät bola výchrica, ktorá polámala vela stromov. Na zemi boli konáre. Prešiel som si úžasné miestne terény - šutre a korene, aj nejaký ten piesocek.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.41895.html


26.7.2009 The day after arriving at Eagle ranch I went peeps, what they look like forests. Because again the Whole gale that shattered many trees. Branches were on the ground. I went to an amazing local terrain - Sutra and roots, and some the sandbox.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.41895.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad