Biokovo Sv Jure 1760


 • 58.6 km

  Distance

 • -3 m

  Min height

 • 1742 m

  Max height

 • 1744 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Výjezd na dominantu Makarské riviery horu Sv. Juri 1760 m. Trasa není nijak nárocná, co se týce techniky jízdy, ale je nárocná na délku stoupání. Pokud to vezmete od more, tedy od nuly máte pred sebou cistých 30 km stoupání s prevýšením samozrejme 1760 m. Tedy né úplne tuto výšku protože až nakopec se s kolem nedostanete. Od vysílace musíte zbytek, asi 50 výškových netru pešky. Za vstup do NP Biokovo se platí vstup 35 km za osobu. Doporucuji vyrazit brzy z rána. Na vrchol mohou taky auta a to je celkem nepríjenmé na úzkých slnickách vedoucích k vrcholu. Optimální je pred 6 ráno. Vyhnete se autum a taky vedru. Ny výjezd pocítejte cca 3-4 hodiny usilovného šlapání. Doporucuji dostatek tekutin. Je to štreka. Já mel 3 litry a byl jsem rád. Více na ných osobních stránkách www.horskesporty.cz


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.39793.html


Exit the dominant Makarska Riviera mountain Sv. Juri 1760 m. Route is not difficult as to their driving techniques, but is demanding on the length of the pitch. If you take it from the sea, ie, from zero in front of you net 30 km climb with an elevation of 1760 m course. Well, not entirely because of this height to the nakopec to get around. Since the transmitter must rest, about 50 high-rise Netra foot. For entry into NP Biokovo is 35 km valid entry per person. We suggest you leave early in the morning. The top can also cars and it is quite close to nepríjenmé slnickách leading to the top. Optimal is before 6 in the morning. Avoid the car and also heat. Ny exit can count about 3-4 hours of strenuous pedaling. I recommend plenty of fluids. It štreka. I had 3 liters and I was happy. More on NYCHA personal website www.horskesporty.cz


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.39793.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page