Istranova


 • 34.6 km

  Distance

 • 5 m

  Min height

 • 280 m

  Max height

 • 275 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Izhodišce izleta je slikovita vasica Padna, kjer se da parkirati pred krasno pristno istrsko gostilnico Istranova, kjer lahko po koncu kolesarjenja poskrbijo tudi za kulinaricne užitke. Pot vodi iz Padne navzdol po strmem klancu, ki seže tja do sedemnajstih procentov... V dolini - ta del zna biti najbolj neugoden zaradi pogosto gostega prometa - zaviješ levo proti mejnemu prehodu Dragonja. Nekaj sto metrov pred prehodom je odcep levo proti drugemu mejnemu prehodu Secovlje. Pred njim se desno odcepi oznacena kolesarska pot, ki pelje ves cas ob morju. Mimo Secoveljskih solin proti Luciji te spremljajo cudovite vonjave morja, soli in bujnega rastlinja, ki je še posebej dišece v pomladnih dneh ... V Luciji pripelješ do glavne ceste, kjer se po nekaj sto metrih odcepite proti Kortam. Prijeten, precej enakomeren vzpon z nekaj lepimi razgledi na soline in Piranski zaliv. V Kortah, na glavnem križišcu v vasi izbereš smer naravnost, kjer po rahlem vzponcku sledi lep spust po ozki asfaltirani poti nazaj v dolino med Šmarjami in Dragonjo. Izbereš smer desno in po slabih petsto metrih prideš do odcepa za Padno. Opcija je, da se dvigneš v klanec po katerem si se na zacetku poti spustil ... ali pa greš še slab kilometer naprej in zaviješ levo v hrib proti vasici Sveti Peter. Ta vzponcek je še bolj zahteven, saj na dolocenih delih preseže 20 %. Dvigneš se za dobrih 250 metrov. Sledi lepa slemenska pot (na obeh križišcih zaviješ levo) do Padne.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38436.html


The tour starts at the picturesque village Padna where to park before the great authentic Istrian inn Istranova, where at the end of cycling also provide culinary delights. The trail leads from Padna down the steep hill that goes up to seventeen percent ... In the valley - this part tends to be worst because of the often heavy traffic - turn left towards the border crossing Dragonja. A few hundred meters before the crossing turn left towards another border crossing Secovlje. Before him the right-offs marked cycling path that leads all the time by the sea. Past Secovlje salt pans of Lucija accompany this wonderful scents sea salt and lush vegetation, which is especially fragrant in spring day ... In Lucija bring you to the main road, where after a few hundred meters to unclog Korte. A nice, fairly steady climb with some beautiful views of the salt pans and the Bay of Piran. The Korte, at the main intersection in the village to choose the direction straight, where, after a slight vzponcku followed by a nice descent down a narrow asphalt path back to the valley between Šmarje and Dragonja. Choose the right direction and after some hundred meters you come to the junction of Falling. The option is to pick up the ascent by which he is at the beginning of the path let you go ... or even a kilometer ahead and turn left up the hill towards the village of Saint Peter. This vzponcek is even more difficult because in certain parts exceeds 20%. Rise to more than 250 meters. Followed by a beautiful ridge trail (both intersections turn left) to Padna.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38436.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page