Uttendorf - Tauermmoossee


 • 54.9 km

  Distance

 • 776 m

  Min height

 • 2108 m

  Max height

 • 1332 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Pátek 26.6.2009 V pátek ráno jsme se poprvé probudili a nepršelo! Chvilkami dokonce vykukovala modrá obloha. Príležitost, která se v tomhle prokletém udolí, naskytne jednou za sto let . Naše rady opet prorídli a tentokrát jsme vyráželi jen tri - Ovcí klan a náš brat Fero :-) Rozhodli jsme se príblížit autem do Uttendorfu, abychom odtud vyrazili pokorit na záver další dvoutisícovku. Už po ceste autem ale zacalo znovu lít jak z konve... Chvilku jsme sedeli v aute na parkovišti, nakonec však motivovaní tím, že dnes to je fakt naposledy, jsme sedli na kola a vyrazili. Po pár kilometrech už to bylo na krátký rukáv. Asi po 10 km zacalo konecne stoupání a až do prvního výškového tábora Enzingergoden (1480 m n.m.) nás motivovalo celkem 14 Kehre vc. nadmorské výšky v každé z nich. Tady jsme v informancním stredisku elektrárny rakouské železnice, které je fakt super, posbírali indície k multicachce, abychom ji pozdeji nenašli. Aspon že jsme si v tady mohli zašlapat na spinningovém kole a zjistit, kolik watu by se z náš ješte dalo vytáhnout :-) Následovalo posledních 6 km stoupání do konecných 2115 m, kde nás cekali naprosto fantastické výhledy, snehu i na koulovacku, stádo divokých mustangu a ohlušující rev vodopádu :-) Jinak ani noha. Proste fantazie!!! Dolu už to bylo zadarmo jen s jednou pauzou na wienerschnitzel a grilované kotlety.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38326.html


Friday, June 26, 2009 On Friday morning we woke up for the first time and it did not rain! Even a moment peeping blue sky. Opportunities that in this cursed valley a once in a hundred years. Our advice thinned again and this time we went only three - Sheep clan and our brother Fero:-) We decided to approach the car to Uttendorf, we went from there to conquer finally another dvoutisícovku. Already on the way by car but began again to pour down rain ... We sat in a car in the parking lot, but ultimately motivated by the fact that today it is really the last time we sat at the wheel and went. After a few kilometers, it was a short sleeve. After about 10 km, and finally started to climb up to the first Enzingergoden Camp (1480 m) prompted us to a total of 14 Kehre vc. elevation in each of them. Here we informancním resort in the Austrian power rail, which is really cool, collected clues to multicachce, we could not find it later. At least we in here to trample on the spinning wheel and see how many would Watu of us still could pull:-) followed by the last 6 km into the final climb 2115 m, where we waited absolutely fantastic views, snow and a snowball fight, a herd of wild Mustang and the deafening roar of the waterfall:-) He or leg. A fantasy !!! Mine it was free with only one break for Wienerschnitzel and grilled chops.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38326.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page