20090627 Okolo Hainburger Berge 5


 • 48.2 km

  Distance

 • 138 m

  Min height

 • 239 m

  Max height

 • 100 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


27.6.2009 Po dlhej dobe opät na biku. Jednak kvôli daždom, no taktiež kvôli práci. Taký som bol stuhnutý a tažko sa mi šlapalo, hrôza... Najprv som si dal po Molecke, Kuklovskej a Karloveskej ul. pod Lafko, kde som sa mal stretnút s Ondrom (zakecali sme sa s kamoškou a kamošom, ktorí mali tiež íst na 24h). Potom sme si dali môj okruh, ktorý som trénoval v zime. Dunaj je pekne vyliaty, no už voda opadáva.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38280.html


27.6.2009 After a long time again for biking. First, due to the rain, but also because of work. I was so stiff and heavy, I walked on, the horror ... First I put the Molecke, Kuklovská and Karloveská ul. under Lafko, where I had met with Ondrej (zakecali we have a buddy and buddies who also had to go to 24h). Then we had my circuit that I trained in winter. The Danube is nicely poured, but already water sloughs.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38280.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page