Po stopách železnicní trate Rebesreuth - Roßbach (Hranice)


 • 58.4 km

  Distance

 • 434 m

  Min height

 • 688 m

  Max height

 • 254 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Tak jsem se konecne vydal po stopách železnicní trate Rebesreuth - Roßbach (Hranice). Zacátek cesty vede po smradlavé ceste zamorené auty až kousek za Adorf, tam se musí odbocit doleva okolo bývalé železnicní stanice Rebesreuth a pak furt rovne. No rovne ne, pozor na chybející mosty! Cesta vede prekrásnou prírodou a po  pekné ceste (doporucuji po absolvování odstranit klíštata a umýt kolo vapkou :) ) V jednom míste se trat zarezává do úvozu a tam je lepší to celé obejít. tedy pokud nemáte sebou holínky a krovinorez (viz. fotka). Po procházce okolo mocálu jsem zase jel a najednou predemnou státní hranice, dalo se to poznat podle patníku a hlavne podle toho, že nemci kolejište po zrušení trati uklidili no a na ceský strane sem se projel po pražcích. Cesta vedla opet úvozem a najednou konec. Trat koncila v kopci. Aha, tady se to musí obejít, prozíravý clovek kus úvozu zavezl, asi aby tudy nekdo neutekl do východního nemecka. Po opetovné procházce jsem najel na už lepší cestu, která me zavedla k zdevastovanému nádraží Roßbach (Hranice). Ceské dráhy se mají cím chlubit. Nutno podotknout, že trat Rebesreuth - Roßbach je místy znacne zarostlá a tudíž jen pro dobrodruhy a blázny. Muj odhad je ten, že tudy naposled prošla ceta co rušila trat. Zbytek je již klasika.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.37123.html


So I finally gave in the footsteps of the railway line Rebesreuth - Rossbach (border). Beginning of the path leads along the road infested stinking cars up a bit for Adorf, there must turn left around the former railway station Rebesreuth and then straight on all the time. Well, not straight on, look out for the missing bridges! The path leads the beautiful countryside and the & nbsp; nice trip (recommended after completion remove ticks and wash round VAPK :)) At one point, the track cut into the hollow and there is better it all around. So if you do not have them boots and brush cutter (see. photo). After walking around the swamp I went back and suddenly before me state boundaries, one could tell by the bollard and especially by the fact that the Germans after the abolition of the track line and no clean up on the Czech side, I rode the sleepers. The path led again ravine and suddenly end. Trat councils in the hill. Aha, this is where it has to go around, a man of vision piece hollow drove about that someone had escaped into East Germany. After re-walk, I ran it better path that led me to the devastated station Rossbach (border). Czech Railways have something to boast about. It should be noted that the track Rebesreuth - Rossbach, is heavily overgrown and thus only for adventurers and crazy people. My guess is that this way the last time you went through CETA abolished the track. The rest is classic.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.37123.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad