20090613 S BA - bikerkami cez Biely kríž a Marianku


 • 50.7 km

  Distance

 • 149 m

  Min height

 • 508 m

  Max height

 • 359 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


13.6.2009 No, dnes som mal na výber min. 3 varianty na výjazd, a to íst na výjazd s bikerkami z fóra, íst odprevadit kamoša na Pezinskú babu alebo íst trénovat. Zvítazila 1. možnost, nakolko na babu sa mi nechcelo (v ostatnom case som tam šiel dost vela ráz), trénovat už tobôž nie (kým mi opät nebude fungovat bezchybne radenie, ktoré zatial nedorazilo, tréning asi nebude) a v neposledom rade sa mi zapácila navrhovaná trasa od cicemice pre bikerky. Nepridaj sa. :o) Zišli sme sa v pocte 5ks - bikerka40, Katka, monasi, cicamica a žid. I zachcelo sa židovi... Ale toto nepatrí sem. :o) Malo tam byt "a ja". Dali sme si singlíky po rotundu (mini pauza na kávicku), potom lesom okolo jazier, poza Snežienku a sanatórium, opät singlom ku Slivovi, po trase Greenbiku na Biely kríž (pauza na pitie a párocky), žltou a ponad lom do Marianky (opät pauza na pitie a jedlo), cez Záhorskú Bystricu a odtial lesom na Kacín. Tam nás cicamica opustil(a), lebo sa ponáhlal(a) domov. My sme si dali singlíky a cervenú znacku pod Most Rudoarmejcov (rozumej Cervený most) a potiahli sme cik-cak pod Horský park, do nejakého šenku na pitívko. Vraj zakoncenie... Odtial každý po vlastnej osi. Fajn výjazd, dievcatá ho parádne zvládli, aj sme sa trošku zablatili spociatku, ale nevadí. Hlavne že, nikto nespadol.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.37057.html


06/13/2009 Well, today I had a choice min. 3 variants of the exit, and go on trips bikers from the forum, go escorted buddy Pezinská girl or go to train. Won the first option, because the girl I did not want (Recently I went there quite a lot of times), let alone train (until I again will not function correctly sort, which while not arrived, training probably will not), and last but not least, I liked proposed route from cicemice for bikers. Was not added. : O) We are gathered in homage 5p - bikerka40, Katka, Monasi, cicamica a Jew. I zachcelo the Jew ... But this does not belong here. : O) should be there & quot, & quot and I ;. We had singlíky the rotunda (mini break for Kavicka), then through the woods around the lake, behind the snowdrops and sanatorium, again single of the Sliva, a route GREENBIKE the White Cross (pause for drinking and párocky), yellow and fold over to Marianka (again pause to drink and food) through Záhorská Bystrica and from there to the forest Kacín. There cicamica left us (a), because the rush (a) home. My singlíky we had a red mark under the bridge Red Army soldiers (read Red Bridge) and we pulled the zigzag mountain park, in some tavern on pitívko. Reportedly finished off ... From there, each with their own means. Nice trip, girls parádne mastered it, and we have little zablatili initially, but never mind. Mainly that, no drop.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.37057.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page