20090611 Po kobyle v daždi


 • 27.7 km

  Distance

 • 162 m

  Min height

 • 499 m

  Max height

 • 336 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


11.6.2009 Dnes "lajt" s Milošom po kobyle. Mraky strašili, ale nám to nevadilo. Šli sme vééélmi pohodovo, no o to viac som zaradil nárocných pasáží (ako povrchovo, tak aj co sa týka stúpania). Od polovice náucného chodníka Sandberg-Devín sa rozpršalo nastálo. Ale my sme pokracovali dalej v jazde, daždík to bol príjemný. Akurát potom tie necelé 2km po asfalte z lesa boli "nachuja", sme sa celí zajebabrali... Pri pasienku, ako sme vyleteli z lesa, sme prekvapili moju profku s preofákom zo strednej, ako sa "hrdlickovali" pod košatým dubom :o) Profák sa zmohol len na "Aha, bicykel!". Som rýchlo pádil fuc a otocil sa, aby ma nespoznali (profka má manžela, tak to bolo také, no... :o) ). Výjazd hodnotím nanajvíš pozitívne, najmä vdaka úžasným terénom a daždu. Akurát komáre "vopruzovali".


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.36936.html


11.6.2009 Today & quot; lajt & quot; Milos with the mare. Clouds haunted, but we did not mind. We went vééélmi cool, but the more I have included difficult passages (such as surfactants, as well as what concerns the climb). Nature trail from mid-Sandberg Devin started to rain permanently. But we continue on the journey daždík it was friendly. Just then the tarmac after less than 2km from the forest were & quot, & quot nachuja ;, we celí zajebabrali ... When pasture as we flew out of the woods, we are surprised with my profku preofákom from Central as & quot; hrdlickovali & quot; under the spreading oak tree: o) Profák to give you what only the & quot; Aha, bike! & quot ;. I quickly raced fuc and turned to me did not recognize (profka a husband, so it was well, well ...: o)). Exit evaluate nanajvíš positive, mainly due to the amazing terrain and rain. Just mosquitoes & quot; vopruzovali & quot ;.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.36936.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad