Biketocht Torbole - Bocca dei Fortini


 • 40.7 km

  Distance

 • 64 m

  Min height

 • 1264 m

  Max height

 • 1200 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


De tocht zoals hier beschreven start in Torbole en zal hier ook weer eindigen. De leukste manier om richting de oude Ponale straat te gaan, waar het echte werk begint is langs de boulevard langs het meer. Dit is een mooi stuk om de spiertjes op te warmen en mensen te kijken. Denk aan je snelheid, want het is hier net een mierenhoop met net zo veel onverwachte bewegingen als mensen. In Riva gaat het langs het gebouw van de waterkrachtcentrale richting het zuiden, om net voor de eerste tunnel rechts aan te houden en de oude Ponale straat aan te houden. Dit was vroeger geasfalteerd, en is momenteel verbouwd tot grind-wandel/ fietspad, wat zich langs de steile rotsen omhoog werkt, met diverse tunnels. Magnifiek en druk!! Na een tijdje geklommen te hebben, en waarschijnlijk 50 foto's verder, gaat het grindpad over in asfalt. Tot hier gaan ook de meeste dagtouristen. Een stuk verder kom je op een T-splitsing die linksafrichting Pregasina voert. Wij slaan rechtsaf. Op dit punt wordt het ook iets rustiger. De weg klimt nog steeds middels een aantal haarspeldbochten en een geweldig uitzicht gestaag omhoog en loopt richting valle di Ledro. We vervolgen deze weg tot we op de hoofdweg komen richting Moline di Ledro. Deze laatste volgen we enkele honderden meters om daarna links af te slaan rchting Pregasina en direkt rechtsaf het fietspad op richting het Ledromeer. Dit fietspad loopt gestaag omhoog en voert door Pre di Ledro om vergvolgens als voorbereiding op wat komt enkele kuitenbijters voor te schotelen. Bij het Ledromeer is gelegenheid te pauzeren in een van de barretjes langs het water, maar realiseer je dat je nog net niet op de helft bent!! Vanaf dit punt wordt he serieus: een zeer steil pad slingert zich door het bos omhoog tot aan Bocca dei Fortini (1243m) wat het hoogste punt is van deze tocht. Vanaf hier gaat het gemoedelijk  richting Passo Guil. Op dit punt ben je blij dat je toch voor die vork met meer dan 100mm veerweg hebt gekozen, want (sprekende voor me zelf) alleen de echte down-hill cracks blijven de hele afdaling in het zadel. Hobbelend over rotsblokken langs afgronden vergt wel iets van de zenuwen.......maarre het is prachtig en het uizticht is ook hier weer fenomenaal!! Vervolgens gaat het steil richting Pregasina over een betonpad (lang leve de 203mm in mijn voorwiel) om in dit leuke plaatsje met paarse remschijven en rokende remblokken aan te komen. Vanaf hier nog een leuke afdaling richting Riva, richting dezelfde weg waar we zijn gekomen om via de oude Ponale straat en Riva weer richting Torbole te koersen (let ook hier op je snelheid vanwege de drukte). En dan een heerlijk koud..................


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.36056.html


The route described here starts in Torbole and will finish here. The best way towards the old Ponale road to go, where the real work begins & nbsp; along the lakefront. This is a beautiful piece to warm up the muscles and people watch. Think about your speed, because it's like a anthill with as many people as unexpected movements. In Riva goes past the building of hydroelectric power to the south, to just stick to the first tunnel on the right and hold. Ponale the old street This used to be paved, and is currently converted into gravel walking / bike path, which is working up along the cliffs, with several tunnels. Magnificent and press !! After a while, climbed to have, and probably 50 pictures further, is the gravel into asphalt. So here are also most dagtouristen. A little further you come to a T-junction turn left towards that Pregasina performs. We turn right. At this point it is also quieter. The road is still climbing through a number of switchbacks and great views steadily up and walks towards Valle di Ledro. We follow this road until we reach the main road towards Moline Ledro. The latter, we follow a few hundred meters and then to turn left and immediately right rchting Pregasina the cycle path towards the lake. This bike path runs steadily upwards and leads through Pre Ledro to satisfy according to prepare for whatever comes to dish. Few climbs for When Ledro is to pause at one of the bars along the water, occasion but realize that you're just not half !! From this point he seriously a very steep trail winds through the forest up to Bocca dei Fortini (1243m) which is the highest point of this trip. From here the genial & nbsp; towards Passo Guil. At this point you'll be glad you chose it for that fork with more than 100mm travel because (speaking for myself) only real down-hill cracks continue throughout the descent into the saddle. Bumping over boulders along precipices does take some of the nerves ....... maarre it's beautiful and it uizticht is again phenomenal !! Then it goes straight towards Pregasina a concrete path (long live the 203mm in my front wheel) to come. In this nice town with purple discs and pads smoking From here, a nice downhill towards Riva, & nbsp; towards the same road where we have come from the old Ponale street Riva again to race towards Torbole (note here your speed because of the crowds). And then a delicious cold ..................


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.36056.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad