20090531 Jemné vyvetranie sa v lese


 • 23.3 km

  Distance

 • 148 m

  Min height

 • 410 m

  Max height

 • 261 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


31.5.2009 Posledný výjazd v mesiaci som si dal zlahka, pohodovo. Prešiel som si celý singel cez Líšcie údolie (už sú odstránené všetky stromy, je prejazdný "na šupu"), potom cervenou spod Cerveného mosta na Klanec, odtial žltou na Kamzík a dolu k rotunde. Potom opät lesom pozdlž asfaltky pod Cervený most, okolo teplárne a Líšcím údolím domov. Kupodivu v lese ani mokro nebolo.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.35898.html


31.5.2009 Last month trip I took lightly, cool. I went through the entire single Janotova (already removed all the trees, is passable & quot; skinned the & quot;), then red from under the Red Bridge on Klanec, from there to the yellow chamois and down to the rotunda. Then again through the woods along the asphalt road under red bridge, around the CHP and the Fox valley home. Oddly enough, in the woods or not wet.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.35898.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page