Comblain au Pont - Anthisnes


 • 24 km

  Distance

 • 102 m

  Min height

 • 290 m

  Max height

 • 188 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Deze route komt voor het grootste deel van een VTT-kaart (route 3 van Comblain au Pont) maar er staan geen aanduidingen op het terrein. Er zit ook een stuk van een route van Anthisnes in, maar die is wel aangeduid. Na het doorkruisen van Comblain komt er een sterke klim: hoedje af voor wie dit al fietsende kan... Een 4-tal km verder was een van de voorziene weggetjes omgeploegd en ingezaaid, zodat we een stukje een wandelweggetje hebben moeten nemen dat ook door een omgeploegd veld en een stuk hooiland liep. Zwaar terrein, maar het lukte wel. Vertrekken kan in Comblain au Pont en in Anthisnes. Wij vertrokken in La Rock, op de baan tussen Comblain Fairon en Anthisnes, omdat op dat moment de weg naar Comblain voor wagens afgesloten was.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.35683.html


This route is for the most part of VTT card (route 3 Comblain au Pont) but there are no indications on the ground. There is also a piece of a route from Anthisnes in, but it is sometimes called. After traversing Comblain comes a strong climb: hat off for whom this cycling can all ... A & nbsp; 4-odd km & nbsp; further was one of the roads planned & nbsp; plowed and sown, so a walking path had to take a piece that ran through a plowed field and a piece of meadowland. Rough terrain, but it did work. Premises can Comblain au Pont and Anthisnes. We left La Rock, on the road between Comblain Fairon and Anthisnes because at & nbsp; was that time the road to Comblain for trucks closed.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.35683.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page