20090523 Popri Dunaju do Hainburgu


 • 31.1 km

  Distance

 • 131 m

  Min height

 • 201 m

  Max height

 • 69 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


23.5.2009 Dnes také lážo-plážo, decentne som preskúmal dalšie cesticky, pozdlž Dunaja som šiel prakticky až do Hainburgu. Miestami to oblo zaujímavé, "brodenie sa" žihlavou, vysokou trávou, skoro som zahucal do Dunaja :o) a takmer "vyplietol" zadné koleso a urval šalter. Taký velký konár mi tam skocil, že keby som nešiel pomaly, bol by konie jazdeniu na nejaký cas. Proste rutina.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.35211.html


23.5.2009 Today also lážo-beach, decently have examined other paths along the Danube I went almost up to Hainburg. Sometimes it interesting linings, & quot; fording & quot; nettle, tall grass, I almost growled into the Danube: o) and almost & quot; weaves & quot; rear wheel and grabbed Salter. Such a large branch there jumped me that if I did not go slowly, he would konie Horse some time. Just routine.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.35211.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad