20090520 1 Do práce 8


 • 40.5 km

  Distance

 • 156 m

  Min height

 • 635 m

  Max height

 • 478 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


20.5.2009 Dnešnú cestu do práce som ponal formou tréningu. Vcera som si priniesol pitie aj jedlo aj na dnes, ciže pekne bez ruksaku a s "tímovým" dresom. Samozrejme v rámci aktuálnych kondicných možností, bo to nie je ako za mladi. Teda za cias, kedy som trénoval, hehe. V lese bolo trošku mokro po daždi, najmä cervená bola dost vymytá z tecúcej vody. Aj môj oblúbený zjazdík z Malinského vrchu na Malý Slavín, ktorý už nemôžem íst bez brzd. Potom ma tiež dojalo, ako je zhumplovaný les pri Knažom vrchu. Chcel som íst po žltej do Slnecného údolia a potom modrou do Pezinoku. No žltá bola od lesákov tááák rozjebabraná, že som to vzdal. Samozrejme tam boli tony bahna. Strhol som to teda modrou do Limbachu, ktorá však bola tiež dost znicená. "Najkrajší" pohlad bol na tabulku CHKO Malé Karpaty a hned za nou znicenú lesnú cestu. Aspon že naše zákony chránia lesy pred cyklistami, ktorí ich nicia...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.34944.html


20.5.2009 Today's new way to work I ponal form of training. Yesterday I brought food and drinking well today, so much as a backpack without the & quot; team-& quot; jerseys. Of course, in actual fitness options, bo it's not like the young. Thus, for the days when I trained, hehe. In the wood was a little wet after rain, especially red was pretty washed out of the running water. Even my favorite zjazdík Malinská top of the small Slavin, which I can not go without brakes. Then I was also touched as zhumplovaný forest at the top of the priests. I wanted to go into the yellow sunny valley and then to blue Pezinok. No yellow was from LESÁK sooo rozjebabraná that I gave up. Of course there were tons of mud. I yanked it then blue in Limbach, but it was also quite destroyed. & Quot; Best & quot; view was Malé Karpaty PLA table and immediately begin to destroyed forest road. At least that our laws protect forests against cyclists who do Nicia ...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.34944.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad