20090516 Mtb Malé Karpaty 11


 • 44.5 km

  Distance

 • 159 m

  Min height

 • 508 m

  Max height

 • 349 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


16.5.2009 Dnes bol pôvodný plán rakúsky tréning s Jakubom, no ten má sklz s ucením na maturity. Tak som sa pripojil k Romanovi, Ondrovi a ešte 1 bikerovi. Dlho som s nimi nebol na biku, najmä s Roman, tak som bol rád. Prešli sme si nový singel, ktorý už je viac ujazdený, nie je to taká drncacka. V lese bolo skoro všade vlchko, cvachtavo. Ale bolo aj trošku dusno a prehánali sa mraky, trošku aj sprchlo. Dali sme si Malý Slavín, Biely kríž. Spät som na to dupol, som šiel sám. Tak som na Kacíne mal priemerku o 1km/h vyššiu, na Kacíne o další 1 km a tak... Dobre bolo.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.34522.html


16.5.2009 Today was the original plan of the Austrian training with James, but he has a delay with learning at school. So I joined the Roman, Andrew and 1 more biker. I have long been with them for biking, especially Roman, so I was happy. We went through a new single, which is already more ujazdený, it's not so drncacka. The forest was almost everywhere vlchko, squish. But it was also a bit stuffy and chased the clouds, and rained a little. We had small Slavin, White Cross. Back I stomped on it, I went alone. So I Kaci had a caliper of 1 km / h higher to Kacie for another 1 km and so ... Well it was.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.34522.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad