2009.05.03. Mariánská - Abertamy - Pernink - Nové Hamry - Prebuz - Stríbrná - Kraslice - Kl...


 • 91.8 km

  Distance

 • 452 m

  Min height

 • 949 m

  Max height

 • 497 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


A po príjemne - kolove strávených dvou dnech nastal den tretí, poslední, a cekala nás zpátecní cesta do Asche. Trasa zvolena rozdílná od pátecní príjezdové, a na ní nekolik krásných míst. Z mnoha vyberu napríklad skoro po celé své délce klesající šotolinová lesní cesta do Nových Hamru, s jednou zkratkou, vedoucí pod železnicní tratí do Perninku, nebo krásný kout zeme pri mírném stoupání z Nových Hamru na Prebuz, tedy až po odbocce ze silnice c. 220 na lesní žlutou turistickou stezku a zároven cyklotrasu c. 2000. Dnes jsme vynechali, ale musím tady upozornit na prima restauraci prímo v obci Prebuz, kterou jsme jindy navštívili už nekolikrát, a vždy jsme si pochutnali na jídle i na chutných a sílu dodávajících iontových tocených nápojích. Z Prebuzi následoval sjezd po (bohužel asfaltové) lesní ceste (místy na ní a kolem ní ješte ležel sníh) do Rájeckého údolí. Príšte, jak doufám, zvolíme radeji zelenou turistickou na Kraslický skalnatý Špicák 991 m n.m., a žlutou pres bývalou Novou Ves, kde jsou dnes již jen rekreacní objekty. Potom jsme dále klesali pres Stríbrnou až do Kraslic, kde nás cekal výborný guláš k obedu opet v restauraci Pod vlekem. Po obcerstvení následovala už záverecná etapa vetšinou po hladkým pres Hranicnou, Klingenthall, Zwotu s prekonáním vrchu Gemeinberg po šotoline, Erlbach, Adorf, lázne Bad Elster s krásným rozkvetlým mestským parkem a fontánou, hranicní Doubrava s posledním dnešním doplnením tekutin a zbežným hodnocením víkendu, a poslední stoupák domu. Proste jsme si to náramne užili!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.33826.html


And after a nice - Wheel spent two days of the day came third, last, and gave us a return trip to Asche. The route chosen different from Friday's driveway, & nbsp;, and her several beautiful places. Of the many criteria & nbsp; example, almost the entire length of the falling gravel forest road in New Hamru, with one shortcut leading under the railway line to Pernink, or & nbsp; beautiful corner of the country at a gentle incline of New Hamru to Prebuz, ie after the turn of the road c . 220 on forest yellow tourist trail while cycling route c. 2000. & nbsp; Today we missed out, but I must here point out the classy restaurant in the village & nbsp; Prebuz we've ever visited many times, and have always enjoyed a meal on delicious a power supplying & nbsp; ion draft beverages. & nbsp; Congress of Prebuze followed by (unfortunately asphalt) forest way (on and around it & nbsp; still lying snow) & nbsp; Rájeckého in the valley. Next, as & nbsp; hope prefer to choose & nbsp; Kraslická green tourist on a rocky canines 991 m above sea level, and yellow & nbsp; over the former Nova Ves, where today only holiday homes. Then we fell further & nbsp; Despite the silver until Easter Eggs, & nbsp; where we waited & nbsp; excellent & nbsp; stew for lunch again at the restaurant under tow. After refreshments & nbsp; followed it & nbsp; Final stage usually after a smooth & nbsp; across the border, & nbsp; Klingenthall, Zwota overcoming a hill Gemeinberg the gravel, Erlbach, Adorf, spa Bad & nbsp; Elster with beautiful flowering city park and fountain, boundary woods with the latest today by complementing fluid a cursory evaluation of the weekend, and the last thermals house. We just really enjoyed it!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.33826.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page