20090417 Mtb Devínska kobyla 49


 • 22.2 km

  Distance

 • 176 m

  Min height

 • 363 m

  Max height

 • 186 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


17.4.2009 Pôvodný plán bol dat si ligu (všetky 4 kolá) v tempe, no cvachtavý podklad v lese po doobednajšom a obednajšom daždi spravil svoje. Nedalo sa íst rýchlo, resp. dalo, no nechceli sme sa s Jakubom celí zašpinit. Aj ked Jakub sa zašpinil aj tak, najmä pravú stranu :o) Spät sme to zobrali cez Dúbravku a wapku, nech je bike pripravený ako-tak na zajtrajší maratón.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.32381.html


17.4.2009 The original plan was the league data (all 4 wheels) pace, but squish surface in the forest after a midday rain doobednajšom made his. It was impossible to go fast, respectively. could, but we did not want to get dirty with James celí. Although Jakub get dirty anyway, especially the right side: o) back we took over Dubravka a WAP site, let the bike more or less ready for tomorrow's marathon.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.32381.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page