20090408 Do Devína a náucným chodníkom na Sandberg


 • 24.3 km

  Distance

 • 138 m

  Min height

 • 494 m

  Max height

 • 355 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


8.4.2009 Pôvodne som si mal dat tréning s Jakubom, no iný kamoš ma zavolal na bike. Nakolko je to bývalý spolužiak zo strednej a dlho sme sa nevideli, šiel som s ním. A dobre som spravil, lebo mi opät strašne pukalo z oblasti stredu na strednú pílu. Ciže kopce pomalicky na malej. Kamoš nie je žiadny biker, ešte k tomu bol tento rok 1.-krát na biku, tak sme šli pomaly.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.31554.html


8.4.2009 I originally had data training with James, but another buddy called me on the bike. To the extent a former classmate from central and long time no see, I went with him. And well I did, because I snapped again terribly from the field Wednesday at the middle saw. So slowly on a small hill. Dude is not a biker, yet it was this year's first-times for biking, so we went slowly.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.31554.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page