20090323 1 Mtb Devínska kobyla 41


 • 25 km

  Distance

 • 190 m

  Min height

 • 510 m

  Max height

 • 320 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


23.3.2009 Po dlhej dobe spät na Devínskej kobyle. Mimo lesa fúkalo ako divé zo Z, tak sme sa ciastocne ukryli a trošku pojazdili. Doma po výjazde, ked som hodil do excelu kilometre, tak som zistil, že na Matesovi (môj bike) mám najazdených 17.000,18km. Pekne okrúhle císielko to hodilo.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30801.html


23.3.2009 After a long time back to Devínská mare. Outside the forest like a wild windy from Z, so we partially hid a little pojazdili. Home after the trip, when I threw into Excel kilometers, so I found that the Mates (my bike) I have traveled 17,000.18 kilometers. Well round císielko to fit.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30801.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page