20090313 Ku Sales - u a cez Dúbravku domov


 • 13 km

  Distance

 • 179 m

  Min height

 • 357 m

  Max height

 • 177 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


13.3.2009 Ako sa sluší a patrí na piatok 13-teho, spravil som (nechtiac) 13km. Šli sme s Jakubom preskúkat, ako je to s blatom na kobyle. Bolo tam. ;o) Nie až také zlé, skôr bolo cvachtavo ako mokro, tj. nešpinilo to velmi. Aj tak sme však museli íst pomaly, aby sme sa nezašpinili. Pri SALES-e Jakub zistil, že nemá klúce, tak sme sa rýchlo otocili a cez Dúbravku prefrcali spät na Dlháce, kým mal Jakub niekoho doma. Cestou z konecnej na DD ma skoro zotal nejaký "kokos" na oktávke. Šiel som dolu z kopca, v protismere šli 2 autá. Prvé spomalovalo, lebo chcelo odbocit dolava ("vozidlo odbocujúce dolava musí dat prednost protiidúcemu vozidlu"), vyhodilo blinker. No to za ním sa hnalo dalej, však macher mal oktávku, na ktorej jazdia najväcší "manažéri", urcite mal aj klasický Traktor Diesel Inside (TDI). Strhol to doprava, že ho predbehne, aspon to som predpokladal (viem, že niektorí vodici sú sprostí ako kacky, ale to co spravil, by mi nikdy nenapadlo). On to strhol tak isto dolava, kam sa chystalo odbocit druhé auto. To mi však dalo prednost. Mierne som "dupol" na brzdy, toršku zaflekoval, no nikomu sa nic nestalo. Avšak keby nevidím vopred, že vodic sa správa dost cudne, skoncím mu v kufri a možno už aj v zadných dverách. Joj, zase ma raz vodici, teda vodic, napálil(i)! Bodaj by ho elektrina kopla!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30379.html


03/13/2009 As befits a Friday falls on the 13th, I did (accidentally) 13km. We went with James preskúkat as the mud on the mare. Was there. O) Not too bad, rather than squelching it was wet, ie. nešpinilo very. Even so, we had to go slowly so that we nezašpinili. When e-SALES Jakub found that no key, we quickly turned over and Dubravka prefrcali back to Dlháce, while James had someone at home. The ultimate way from the DD scores cut down some & quot; coconut & quot; the oktávke. I went down the hill, went 2 oncoming cars. First delayed because he wanted to turn left (& quot; Branching vehicle to the left shall give way to an oncoming vehicle & quot;), blew blinker. Well it was cheered him further, but macher had oktávku on which run Largest & quot, & quot managers ;, certainly had the classic Inside Tractor Diesel (TDI). Tore it right, it will overtake, at least that's what I assumed (I know some drivers are stupid like a duck, but what he did, would never think of). He tore the same way to the left, where was going turn to a second car. To me, however, gave preference. I slightly & quot; stomped & quot; on the brakes, torsk zaflekoval, but nothing happened to anyone. But if I can not see in advance that the driver behaves oddly enough, he ended up in the trunk and maybe even in the rear doors. JOJ, guiding me once again, that wire, tricked (i)! I wish him kicked electricity!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30379.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad