20090304 Železná studnicka, Sales, Devínske Jazero a cez Devín spät


 • 58.1 km

  Distance

 • 134 m

  Min height

 • 354 m

  Max height

 • 220 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


4.3.2009 Dnes bolo celý den pod mrakom, jednému by sa zdalo, že bude každú chvílu pršat. Ale chyba lávky. Bolo 8°C a fúkal dost silný V vietor. Preto sme sa s Jakubom rozhodli neíst do Rakúska (kde fúka vždy odost viac), ale šli sme na Železnú studnicku najprv. Došli sme po sanatórium, lebo cesta bola riadne mokrá, miestami sme takmer zastavovali, ako sme zbrzdili, nech nie sme úplne mokrí. Potom sme sa múvli do Dúbravky, asfaltkou ku SALES-u (mokro, vyššie smer RZDK bol sneh a totálne mokro), spät dolu a po hlavnej do DNV. Potom ešte k bufetu U starého bicykla v Devínskom Jazere a cez Devín spät domov.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30157.html


4.3.2009 Today was the day under a cloud, one would seem to be every moment breasts. But Wrong. Was 8-degree C and blew strong enough in the wind. Therefore, we decided not to go with James to Austria (which always blows Odos more), but we went to the Iron studnicky first. We came to the sanatorium, because the road was properly wet, sometimes we almost stopped as we put the brakes, let us not completely wet. Then we múvli to Dubravka, the asphalt SALES-u (wet, above direction RZDK was totally wet and snow), and back down to the main DNV. Then with the buffet at old bicycle in Devinska lakes and over Devin back home.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30157.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page