20090301 Do Kyselice a spät


 • 77.5 km

  Distance

 • 124 m

  Min height

 • 188 m

  Max height

 • 64 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


1.3.2009 Dnes velmi dobre zacal nový mesiac. Síce bolo pod mrakom, no teplomer sa prehupol cez +5°C. O 10-tej sme sa stretli pod Prístavným mostom v pocte 1 bikerka a 6 bikerov (4 cestáky vs. 2 MTB-cka s hladkými gumami a 1 MTB s klasickými pláštami, viac menej ;o) ). Cestou tam nám mierne fúkalo oproti (V vietor), no dalo sa íst skoro bezstratovo. V Kyselici sme sa zastavili v bufete pri kompe, nieco zobli a vypili a vyrazili tou istou stranou spät, nakolko kompa mala pauzu. Fajne bolo. Dano sa síce trošku predviedol, ked sa najprv vydrúzgal na rovnej hrádzi a potom chytil defekt, pri ktorého oprave mi zlomil montpáku a nevedel zhodit koleso (2 mu museli pomáhat) :o) . A nakoniec sa z toho aj ******. Naštastie to nebolo zlé, lebo boli s nami aj Sratchky.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29999.html


01/03/2009 Today started very well the new moon. Although it was under a cloud, but the thermometer has topped over + 5-degree C. O-10 that we met under the Harbour Bridge in the number 1 and 6 bikers bikers (4 vs. 2 bagman MTB-cka with smooth gums and 1 MTB with conventional plastics, more or less, o)). On the way there we slightly fanned across the street (in the wind), but could not go nearly lossless. In kyselica we stopped in the cafeteria at the compass, something Zobl and drank and went back the same party, as the ferry was a pause. Fajne was. Dano is performed though a little when first vydrúzgal equal to the dam and then caught a defect in the repair broke and did not know montpáku conformity wheel (2 he had help): o). Finally, it is of the ******. Fortunately it was not bad, they were also with us Sratchky.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29999.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page