20090225 Všade mokro


 • 2.7 km

  Distance

 • 119 m

  Min height

 • 216 m

  Max height

 • 96 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


25.2.2009 Po dlhej dobe som sa vybral na bike, doteraz bola snehová kalamita a pod. No cesty boli tááák mokré, že som to pri botanickej (cca 1,4km od domu) zabalil. Najhorší bol asi ten pocit slanej vody v ústach (no šiel som 32+ ;o) ).


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29875.html


25.2.2009 After a long time I went to the bike, so far has been heavy snow and below. No roads were sooo wet that I did the botanical (about 1.4 km from the house) wrapped. The worst was probably the feeling of salt water in your mouth (but I went 32+ o)).


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29875.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page