Hvarsko zaledje


 • 29.1 km

  Distance

 • 10 m

  Min height

 • 403 m

  Max height

 • 392 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Iz Hvara do Milne se pelješ po glavni in precej prometni cesti. Po odcepu za Milno, na ostrem ovinku zaviješ levo na makadamsko cesto, ki vodi proti vasici Malo Grablje. Malce tresajoc teren z nekaj ostrimi kamni. Okolica precej divje lepa. Pri prvih hišah se držiš desne poti, ki vodi po dolinici in se kmalu zacne dvigovati proti naslednji vasici, veliki sestri prejšnje. Po makadamu pripelješ v Velike Grablje. V vasi se zacne asfaltni del. Lepi razgledi na hribovito pokrajino spredaj in morje zadaj. Ko prideš do glavne ceste nacelno zaviješ levo proti Brusju, sam sem še nekaj sto metrov desno, mimo gostilne do lepe razgledne tocke, ki nudi pogled na zahodno stran otoka Hvar. Pot do Brusja je nekako slemenska in razgledna. Užival sem v ogledovanju cvetja, ki ga je v maju na pretek ... Po Brusju sledi spust proti Hvaru z lepimi razgledi na morje z leve, desne in spredaj. Pred Hvarom me je potegnilo še na desno proti rtom na severu otoka, a sem se pripeljal do krasnega zaliva, kjer je nekakšna ladjedelnica ali tovorno pristanišce ... bljak. Škoda cudovite narave in krasnega morja.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29713.html


From Hvar to Milne ride along the main and quite a busy road. After turning for Soap on a sharp bend turn left onto the gravel road that leads to the village of Little Rakes. A little tresajoc terrain with a few sharp stones. Surrounding quite wildly beautiful. In the first houses to hold the right path that leads through a valley and soon begins to rise toward the next village, big sister earlier. On the tarmac bring in large Rakes. The village starts asphalt works. Beautiful views of the mountainous landscape and the sea front and rear. When you get to the main road turn left towards the principle Brusju, I am still a few hundred meters to the right, past the inn to a beautiful lookout point that offers views of the west side of the island Hvar. Path to BRUSJE somehow Ridge and viewing. I enjoyed touring flowers, which abound in May ... After Brusju descent towards Hvar with beautiful views of the sea from the left, right and front. Before Hvar pulled me to the right towards the Cape in the north of the island, but I was led to wonderful bay, where a kind of yard or cargo port ... yuck. Damage beautiful nature and wonderful sea.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29713.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page