20090219 Cez Petržalku do Kopcan a spät


 • 19.3 km

  Distance

 • 137 m

  Min height

 • 197 m

  Max height

 • 60 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


19.2.2009 Dnes bolo nádherné slnecné pocasie, aj ked mrzlo. Cesty vyschli, tak som odišiel z práce skôr. No doma som sa ešte babral s brzdou a prešmykom, takže som vyrazil až po 16.30. Pôvodný plán dat si rakúske kolecko padol. Na to potrebujem 1:45h, do tmy by som nestihol - nemám svetlo. Tak som šiel po hrádzi do Petržalky a cez nu do Kopcan, tam otocka a dom. Chodníky aj hrádza z casti boli samý lad a sneh, brrr.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29688.html


19.2.2009 Today was beautiful sunny weather, although it was freezing. Roads dried up, so I left work early. But at home, I still mess with brake and rearrangement, so I went up to 16:30. The original plan data, the Austrian wheel fell. I need to 1: 45h, into the darkness I'd missed - I have no light. So I went to the dam and through the Petržalky to Kopcan, there Otocka a house. Sidewalks also dam of the same parts were ice and snow, brrr.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.29688.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page