20090125 Pozdlž Moravy do Záhorskej Vsi a spät


 • 78 km

  Distance

 • 135 m

  Min height

 • 228 m

  Max height

 • 92 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


25.1.2009 Jakub sa dnes naštastie nechal presvedcit, teda viac-menej s tým prišiel on, na dlhšiu štreku (dlhšiu v rámci zaciatku sezóny). Preto že hlásili vcelku silný S vietor, naplánovali sme cestu s ohladom nan, tj. tam proti a spät po vetre. Šli sme po ceste do Devína a po cyklotrase pozdlž Moravy do Záhorskej Vsi. Cestou som si aj skoro polakal, ked som sledoval na blatových úsekoch priemerku: 29, 28.9, 28.8, 28.7,..., 28.3. No do riti! :o) Dokonca sa mi ano nezdal byt protivietor, dost dobre sa mi šlapalo. Dnešok bol taktiež pre mna prelomovým, lebo som zacal po vyše 2 rokoch jazdenia na mojej Meride používat prevod 3-6 (44-21), predtým som jazdil najlahší na velkej píle 3-7 (44-24). Aha, ešte tolko, že ked som prišiel domov a zosadol z biku "auuu". Okrem bolavého lýtka zo vcera sa prihásili aj obe stehná z dneška. Ale po chvílke to prešlo. Uvidíme, co sa pridá zajtra...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28923.html


25.1.2009 Jakub today fortunately persuaded, more or less with that came on, the longer douches (longer within the season). Therefore, the reported quite strong S winds, we planned a trip with respect nan, ie. there and back against the wind. We walked along the road to Devin and cycle route along the Morava to Zahorska Ves. Along the way I also almost Polak, when I watched the muddy sections caliper: 29, 28.9, 28.8, 28.7, ..., 28.3. Holy shit! : O) Even so, I seem to be a headwind, well enough I walked on. Today was also a turning point for me, because I started after more than 2 years of riding on my Meride use transfer 3-6 (44-21), before I rode lightest saw the big 3-7 (44-24). Oh, not so much that when I came home and got off the bike is & quot; auuu & quot ;. In addition to sore calves from yesterday prihásili and both legs of today. But after a while it passed. Let's see what is added tomorrow ...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28923.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad