20090124 Okolo Hainburger Bergu 1


 • 45.1 km

  Distance

 • 142 m

  Min height

 • 272 m

  Max height

 • 130 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


24.1.2009 Po dlhom case prestalo pršat, vcelku aj cesty vyschli, tak som vytiahol tátoša. Chcel som íst do Viedne a spät, avšak silný protivietor ma presvedcil, že 50km íst proti nemu, nebude to pravé orechové. Tak som si konecne dal okruh okolo Hainburger Bergu. Proti vetru to bolo len 20km ;o) Medzi Bad-Deutsch Altenburg a Prellenkirchen boli nádherne vidiet zasnežené Alpy. Pekne som videl celý Schneeberg, Sonnwendstein a tuším aj Stuhleck. Že som ja nemal foták... :o( Tiež ma mrzí priemerka, keby som nemal nefunkcný lock, urcite by s prehladom padla 30-tka. V pondelok však objednávam, potom bude bratranec!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28894.html


24.1.2009 After a long time stopped raining, all the roads dried up, so I pulled steed. I wanted to go to Vienna and back, but a strong headwind convinced me that the 50 kilometers to go against him, not so good. So I finally gave circle around Hainburger Berg. Against the wind it was only 20 km o) Between Bad Deutsch-Altenburg and Prellenkirchen were so beautiful to see the snowy Alps. Nicely I saw the whole Schneeberg, Sonnwendstein and I think the Stuhleck. That I am not camera ...: o (I am also sorry caliper, if I did not lock inoperative, we could with an overview fell 30 Units. On Monday, however, ordering, then the cousin!


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28894.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page