Berebica


 • 21.1 km

  Distance

 • 557 m

  Min height

 • 1619 m

  Max height

 • 1062 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Turo pricnemo v Trenti izpred Trentarskega muzeja.peljemo se po regionalni cesti Trenta- Bovec. Pri lesenem stebru za oznako triglavski narodni park zavijemo desno na mulatjero, malo pred galerijo Berebica.Pricnemo se vzpenjati po serpentinah mimo dveh les in zapušcene hiše. Vzpenjamo se vse do serpentine št. 24. Tu gre mulatjera desno v dolgem precenju, tu se zacno odpirati cudoviti razgledi na Julice.Mulatjera postane vmes malo razrita in je potrebno sestopiti s kolesa.potem še sledi kratek vzpon in smo pri lovski koci , kjer je konec ture. Spust sledi po smeri vzpona.Med potjo lahko natocimo tudi vodo.    


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28563.html


The tour starts in front of the Trenta Trenta muzeja.peljemo the regional road Trenta- Bovec. In the case of a wooden pillar to mark the Triglav National Park, turn right on mulatjero, shortly before the gallery Berebica.Pricnemo climb the serpentine past two wood and leaves the house. Climb all the way to No. serpentine. 24 This is mulatjera right in the long crossing, here are beginning to open up beautiful views of the Julice.Mulatjera gets in between a little wrecked and it is necessary to descend to kolesa.potem still followed by a short climb and we are in the hunting lodge where the end of the tour. The descent follows the path of the direction vzpona.Med can also poured water. & Nbsp; & Nbsp;


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28563.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page