20090108 K Turbimu na pohovor


 • 61.9 km

  Distance

 • 128 m

  Min height

 • 253 m

  Max height

 • 125 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


8.1.2009 Od dneška mal Turbi otvorené, tak som k nemu skocil. Potrebuje pomocníka, hehe. Pôvodne som chcel íst asfaltom cez Železnú, BK a Limbach, no naštastie som to zmenil (zjazd by bol krutý, brr) a vychutnával si studený protivietor. U Turbiho som sa mierne zdržal, do západu slnka bola necelá hodina. Aj tak som však chcel skúsit novú cestu, kade som ešte nešiel (taká polnacka). Najprv bolo OK, potom sa zmenila na zamrznuté stopy traktora (ten šípovitý dezén), odporúcam. Tak som šiel viac-menej celú cestu z Grinavy do Svätého Jura. Tam sa zmenila na drgálajúcu panelovú cestu, ktorá neskôr zanikla a ja som sa *ebal zasneženými poliami do BA. Jediné stopy okolo boli od zajacov, srn a nejakého drblého bikera ;o) Som bol celý štastný, ked som bol v civilizácii. No mestom som šiel "z obrubníka na obrubník", lebo už bola tma a ja som nemal ani blikacku. Nepredpokladal som totiž, že sa tak zdržím v PK. Co už.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28434.html


01/08/2009 From today had Turbo open, so I jumped to it. He needs help, hehe. Originally I wanted to go through the asphalt iron, BK and Limbach, but luckily I changed it (Congress would be cruel, brr), savoring the cold headwind. The turbine I was slightly delayed, sunset was less than an hour. Even so, however, I wanted to try a new way, I still did not go vats (such polnacka). At first it was OK, then changed to a frozen track tractor (the chevron pattern), Recommended. So I went more or less all the way from Grinava to Jur. There has been changed to a panel drgálajúcu path that later disappeared and I * ebal snowy fields in BA. The only traces have been around since hares, Germany and some drblého biker o) I was all happy when I was in civilization. No city I went & quot; curb to curb the & quot ;, because it was dark and I did not even blink. I did not namely, that thus delaying the PK. What already.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28434.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page