20090101 Novorocný výjazd Mtbikerov


 • 30.9 km

  Distance

 • 128 m

  Min height

 • 517 m

  Max height

 • 388 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


1.1.2009 Dnes bolo treba rovnako ako pred rokom privítat nový rok, ked už som nejaký ten biker ;o) Lebo "ako na nový rok, tak po celý rok". Stretli sme sa v pocte 2 (slovom DVOCH) kusov, ciže sme boli organizovaná skupina. Pojazdili sme si po kobyle, cakal som síce viac snehu, ale od 444m n.m. ho bolo vcelku dost. Potom sme sa ešte mierne vyblbli na podnet Vlada vo Fialkovej doline (prešli sme si ju zo S na J) a vrátili sa spät na kobylu. Jeden by neveril, aké nádherné zákutia sa nájdu na tejto "našej" Devínskej kobyle. Teplo bolo dostatocné (-5°C, no mal som pocit, že je viac, nefúkalo) a bola mierna hmla. Toš zase o rok.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28128.html


1.1.2009 Today had to be the same as before the New Year when I have it some biker o) For the & quot; like the new year and throughout the year & quot ;. We met in the number 2 (TWO words) pieces, so we have organized group. Pojazdili we have the mare, I waited while more snow, but from 444 meters above sea level it was quite enough. Then, we took a slightly vyblbli at the initiative of the Government in the violet valley (we passed it from S to J) and returned back to the mare. One would not believe how wonderful nooks are found on the & quot; our & quot; Devínská mare. The heat was sufficient (-5-degree C, but I felt it more, do not blow) and was mild fog. Toš turn of the year.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.28128.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page