2008.08.17. Krasl - Rot - Tajch - KrasLipa - Prebuz - Bublava - Krasl


 • 38.1 km

  Distance

 • 569 m

  Min height

 • 947 m

  Max height

 • 377 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Kraslice - Rotava - Tajch - Krasna Lipa - Prebuz - Bublava - Kraslice Dnes nám pocasí prálo, a tak se výlet naprosto vydaril. Jen ta stoupání nám dala ve velkém teple do tela. Kraslice (nemecky Graslitz) je menší mesto ležící v okrese Sokolov, v západní cásti Krušných hor, nadmorská výška 525 m n. m. Mesto a jeho okolí (Bublava, Stríbrná) je významným strediskem zimních sportu. Mesto je strediskem textilního prumyslu a sídlí zde též firma Amati, ceský výrobce dechových hudebních nástroju. Pri firme Amati existuje též strední prumyslová škola a strední odborné ucilište, které jsou svým zamerením jediné v republice. Mesto leží na železnicní trati c. 145 Sokolov - Klingenthal, osobní dopravu zajištuje spolecnost GW Train Regio a.s. Oblast na horním toku reky Svatavy a Libockého potoka byla postupne osídlována nemeckými zemedelci už od poloviny 12. století. Osada byla povýšena na mesto až Karlem IV. v roce 1370, podle nejž se mely Kraslice stát základnou na trase do Durynska, která vedla pres Karlovy Vary a saský Schöneck. Dalším duvodem povýšení byl císaruv zájem o rozvoj težby stríbra v této oblasti. V roce 1541 získaly Kraslice titul svobodného hornického mesta a od této doby používají písmeno G ve svém mestském znaku. Tricetiletou válku prežily Kraslice díky své poloze a ochranné listine celkem dobre a byly ušetreny i pustošení švédských a císarských vojisek. V roce 1666 získává mesto od svobodných pánu ze Schönburku silne katolický hrabe Hans Hartwig von Nostitz a zavádí zde protireformaci, která do té doby na rozdíl od zbytku Cech zde probehla neúspešne. V kvetnu 1671 povolává hrabe Nostitz mladého duchovního ze Sokolova a zakládá v Kraslicích katolickou faru, rozpouští luteránské mestské zastupitelství a nahrazuje ho katolickým. Témer veškeré obyvatelstvo bylo nuceno prestoupit ke katolicismu nebo se vystehovat. Valná vetšina po pocátecním odporu nakonec pristoupila ke zmene náboženství.  


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27698.html


Easter Eggs - Rotava - Tajch - Krasna Lipa - Prebuz - Bublava - Easter Egg Today the weather was very nice, and so the trip entirely successful. Just the climb gave us in the intense heat in the body. Easter Egg (German Graslitz) is a small town located in the district of Sokolov, in the western part of the Ore Mountains, altitude 525 m above sea level city and its surroundings (Bublava, Silver) is a major winter sports center. The city is a center of the textile industry and the home firm also Amati, a Czech manufacturer of wind instruments. Taking the company Amati there is also a secondary industrial schools and secondary vocational schools, which are its focus on a single country. The town lies on the railway line c. 145 Sokolov - Klingenthal, personal transportation being provided by GW Train Regio as The area on the upper reaches of the river Svatava and Libocký stream was gradually colonized by German farmers since the mid-12th century. The village was elevated to town to Charles IV. in 1370, by which Easter eggs and you should become a base on the route in Thuringia, which led through Karlovy Vary and Saxon Schoeneck. Another reason was the advancement of the Emperor's interest in the development of silver mining in this area. In 1541 received the title of a free Easter Egg mining town and hence use the letter G in its urban character. The Thirty Years War Easter eggs survived because of its location and the charter of the trade quite well and i have been spared the ravages of Swedish and imperial vojisek. In 1666, the city receives from the Lords of Schönburku strong Catholic burrows Hans Hartwig von Nostitz introduced here and the Counter-Reformation, which had until then apart from the rest Cech There was unsuccessful. In May 1671 calling burrows Nostitz young spirit of Sokolova and based in Kraslice Catholic parish, municipal corporation dissolves Lutheran and Catholic replaces him. Almost the entire population was forced to convert to Catholicism or leave. The vast majority of the initial resistance finally acceded to the change of religion. & Nbsp;


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27698.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page