2008.08.05. Mách Jezero 4 - Ješted - Januv Dul


 • 58.9 km

  Distance

 • 272 m

  Min height

 • 1012 m

  Max height

 • 740 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Dovolená 4. den, jedeme na Ješted. Dnes naše drahé polovicky vymyslely jak nás podporit v našem úmyslu zdolat ještedskou horu. Tím, že si dnešní den chtejí dát prestávku, a jen si nekam zajet na výlet :- ) A tak jsme s kamarádem nelenili, naplánovali trasu, a vyrazili na v okolí nejvyšší možnou horu. Samozrejme to je vždy výzva! Ješted nejvyšší hora Ještedského hrbetu (1012 m.n.m.). Odedávna je považován za jednu z hlavních dominant severních Cech a za symbol mesta Liberec, rozprostírajícího se pod ním. V roce 1737 byl poprvé na vrcholovém skalisku vztycen kríž, první z rady krížu na Ještedu. Již roku 1847 byl na vrcholu této hory postaven domek, který sloužil jako obcerstvovací stanice. Roku 1868 byl domek nahrazen kamennou chatou, vedle které v roce 1876 vyrostla 5 m vysoká vyhlídková vež. Ta však musela být záhy stržena. Stále vetší nápor návštevníku vedl k vybudování nové mohutné kamenné budovy s 23 metry vysokou veží, uzpusobenou jako rozhledna. Slavnostní otevrení této nové dominanty Ještedu se konalo 13. ledna 1907. Tato jedinecná stavba s bohatou historií bohužel ukoncila svuj provoz tragicky, požárem 31. 1. 1963. Již po dvou letech byla zahájena stavba nové moderní budovy s veží vysokou 90 m podle návrhu architekta Karla Hubácka. V roce 1969 za ní získal mimorádne prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektu. Z vrcholu hory Ješted se otvírá neomezený pohled na všechny svetové strany. Její tvar i kultivovaný technicismus jedinecne reaguje na krajinný kontext, na kuželovitý vrchol hory, jemuž dodává elegantní aerodynamickou špicku.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27695.html


Vacation Day 4, we go on the top. Today our darling devised to support us in our intention to conquer the mountain Ještedská. By today's day wish to take a break and just go somewhere on a trip: -) And so we have been busy with a friend, planned route and headed around the highest mountain. Of course it is always a challenge! JEŠTED Ještedský highest mountain ridges (1012 m). Since ancient times is considered one of the major landmarks of northern Bohemia and symbol of the city Liberec, spread beneath him. In 1737 he was first on the summit rock Raising of the Cross, the first of the series of crises on the top. Already in 1847, at the peak of this mountain built house, which served as a refreshment station. In 1868 the house was replaced by a stone cottage, next to which in 1876 grew 5 m high observation tower. It had to be torn down soon. Ever greater flow of visitors led to the construction of a new massive stone building with 23 meters high tower, designed as a lookout. Inauguration of the new dominant jested took place on January 13th 1907, this unique building with a rich history, unfortunately, tragically ended his operation, fire 31st, 1963 For the first two years after construction began on a new modern building with 90 m high tower designed by architect Karel Hubacek. In 1969, for it has become extremely prestigious Perret's Prize of the International Union of Architects. From the top of the mountain jested opens unlimited view in all directions. Its shape and cultured technicismus uniquely responds to the landscape context, the conical peak, which adds an elegant aerodynamic tip.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27695.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad