2008.06.08. As - Vyhledy - Vernerov - As


 • 24.9 km

  Distance

 • 567 m

  Min height

 • 729 m

  Max height

 • 161 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


As - Vyhledy - Vernerov - As Dnes krátká trasa jen na zjištení stavu tela a duše. Také zkouška nového materiálu, jestlipak bude fungovat. Aš (nemecky: Asch) je mesto na západe Cech v Karlovarském kraji, okrese Cheb. Mesto Aš leží v Ašském výbežku a je obklopeno ze trí stran Nemeckem (Bavorskem a Saskem). Prímo zde i v blízkém okolí je nekolik hranicních prechodu s Nemeckem. Pocátkem roku 2012 zde žilo pres 13 tisíc obyvatel. Toto druhé nejzápadnejší mesto Ceské republiky je jedním ze 14 zakládajících clenu cesko-nemeckého spolecenství Prátelé v srdci Evropy, nekdy také oznacovaného za mikroregion. Aš je také clenem sdružení Ašsko, jehož cleny jsou obce bývalého ašského okresu. Aš se nachází ve Smrcinách, v západní cásti okresu Cheb, na historickém území Ašska. Rozprostírá se pod vrchem Háj, v oblasti Ašské vrchoviny, v nadmorské výšce okolo 666 metru nad morem. Aš je mestem zelene, obklopena lesy a s množstvím parku. Mestské sady Míru jsou klasifikovány jako významný krajinný prvek. Severní okrajovou cástí mesta protéká Ašský potok, který se u Podhradí vlévá do Bílého Halštrova. V Aši také pramení Rací potok (Selbbach), který dále tece do Nemecka. Aš tvorí jednotný celek se svou místní cástí Mokriny, a s obcí Krásná. Na západní strane mesta se táhne státní hranice s Nemeckem. Zde se také nachází hranicní prechod Aš-Wildenau (Selb).  


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27685.html


As - Search - Verner - Today As short route only to determine the status of the body and soul. Also test the new material, I wonder if it will work. AS (German: Asch) is a city in western Bohemia in the Karlovy Vary region, Cheb District. Mesta AS is located in the Aš projection and is surrounded on three sides by Germany (Bavaria and Saxony). Right here and close to several border crossings with Germany. Beginning of 2012 there were over 13 thousand inhabitants. This second westernmost city of the Czech Republic is one of the 14 founding members of the Czech-German community of friends in the heart of Europe, sometimes also referred to as micro-region. Ash is also a member of assassins, whose members include former municipality Aš district. As is located in spruce forests in the western part of the district Cheb, in the historic area of ??Aš. It lies below the peak Haj, in Aš highlands at an altitude of around 666 meters above sea level. Ash is a green city, surrounded by forests and with many parks. Municipal Park of Peace are classified as significant landscape element. North uptown Aš flowing stream that empties into Podhradí at the White Elster. In probably also stems creek crawfish (Selbbach), which in turn flows into Germany. Up to form a unified whole with its local part of the wetlands, as municipalities beautiful. On the western side of the city stretches the border with Germany. There is also a border crossing Ash-Wildenau (Selb). & Nbsp;


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27685.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page