La Montserratina


 • 17.4 km

  Distance

 • 115 m

  Min height

 • 717 m

  Max height

 • 601 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Per celebrar la Montserratina pujem a Montserrat i baixem per les penyes...


 To celebrate Montserratina uploading Montserrat and down the rocks ...

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad