Ruta Baix Llobregat


 • 28 km

  Distance

 • -1 m

  Min height

 • 311 m

  Max height

 • 312 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Ruta circular por la zona agraria del Baix Llobregat con inicio en Renfe El Prat de Llobregat


 Circular route by the agricultural area of ​​Bajo Llobregat beginning with Renfe El Prat de Llobregat

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page