Okruh Plzen Cernice - Radyne a masiv Andrejšky


 • 12.9 km

  Distance

 • 360 m

  Min height

 • 576 m

  Max height

 • 215 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


Cesta začíná na konečné trolejbusu č. 13, pokračuje po turistickém mostěpřes dálnici a dále již vede lesem. První částlesního úseku vede po zpevněné cestě. Druhá část (za asfaltovou silnicí) začíná po žluté turistickéznačce. Celý tento úsek je protkán sítí pěšinek a širších cest, ze kterých si vybere každý - turista, zdatný i sváteční cyklista. Po dosažení vrcholku se zříceninou Radyně se můžete vrátit stejnou trasou nebo odbočit na naučnou stezku a prohlédnout si skalní masiv Andrejšky. Dále je opět spoustu možností - zaleží na čase, počasí a Vaší chuti, kudy budete pokračovat dále.
Hrad RadyněSkalní masiv Andrejšky


 The journey begins at the end of the trolleybus no. 13, continues after tourist mostěpřes highway and has a woodland. Částlesního first section runs along the paved road. The second part (for paved road) begins on the yellow turistickéznačce. This entire section is interwoven with a network of footpaths and wider paths from which to choose everyone - tourist and festive proficient cyclist. After reaching the top of the ruins Radyně can return along the same route, or turn on the trail and view the rock massif Andrejšky. Furthermore, it is again a lot of options - depending on the time, weather and your taste, which way will continue. Home Castle RadyněSkalní massif Andrejšky

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page